Jakie plony kukurydzy?

Damian Hetman
Jakie plony kukurydzy?

Komisja Europejska w swojej najnowszej prognozie obniża plony kukurydzy. Spadek plonowania dotyczyć ma kukurydzy uprawianej we Francji, Włoszech i w Polsce.

Jak podaje Internetowa Giełda e-WGT, analitycy w biuletynie z dnia 26 sierpnia (JRC MARS Bulletin Crop monitoring in Europe) obniżyli plony kukurydzy. Według ich szacunków średnia wydajność kukurydzy na ziarno w UE wyniesie 7,93 t/ha. Dla porównania miesiąc wcześniej miało to być 8,08 t/ha.

Mimo tej korekty oczekiwany plon kukurydzy ma być średnio o ponad 4 proc. wyższy od średniej pięcioletniej.

Ceny nawozów