Azotowe

Nawozy azotowe to grupa nawozów zbudowana na bazie łatwo przyswajalnych związków azotowych. W grupie nawozów azotowych efektywny azot występuje w trzech formach: szybko działającej – azotanowej oraz o wolniejszym działaniu – amonowej i amidowej.

Azot ma największe znaczenie w rozwoju roślin. Odpowiada za wzrost masy zielonej i powiększenie plonu nasion. W przypadku niedoboru azotu, rośliny słabo się krzewią oraz mają słabe i szybko opadające liście. Dodatkowo obniża się jakość plonu, występuje skrócenie i osłabienie łodyg oraz okres wegetacji ulega skróceniu.

Ze względu na formę azotu, nawozy azotowe dzieli się na: