AgrogypsumAktualizacja:

Agrogypsum - cena
0,00 zł netto za tonę
Detal Hurt
0,00 zł netto 0,00 zł netto
0,00 zł brutto 0,00 zł brutto
Agrogypsum

Agrogypsum opis nawozu 

Nawóz ten jest źródłem siarki (S w formie siarczanowej) i łatwo dostępnego wapnia (Ca2+), co dodatkowo poprawia gruzełkowatość gleby oraz neutralizuje toksyczny jon glinu. Wpływa to korzystnie na zwiększenie masy systemu korzeniowego i lepszy pobór składników pokarmowych.

Przeznaczenie i stosowanie Agrogypsum

Nawóz można stosować w dowolnym terminie (nie poraża roślin przy stosowaniu pogłównym). Nie ma konieczności mieszania go z glebą, ponieważ woda opadowa doskonale przemieszcza nawóz w głąb profilu glebowego. Agrogupsum stosuje się od wczesnej wiosny do późnej jesieni. W praktyce często stosowany (ze względu na napięte terminy agrotechniczne w żniwa) już pod przedplon rośliny siarkolubnej. Upust sezonowy powinien zachęcać do zakupu przed sezonem letnim.

Skład Agrogypsum

Zawartość SO3 ponad 40 % (jako siarka „S” min. 16,3%), CaO min. 30% (jako Ca min. 21 %) pozwala na stosowanie co 2- 4 lata w dawkach zależnych od wysokości plonu), tj:

  • 450-500 kg/ha w płodozmianie z rzepakiem (dla łatwiejszego zapamiętania – 100kg na każdą 1 tonę spodziewanego plonu rzepaku),
  • 300-400 kg/ha w płodozmianie z kukurydzą lub z burakiem cukrowym,
  • 200-225 kg/ha zboża i rośliny strączkowe,
  • 200-500 kg/ha sady,
  • 100-300 kg/ha użytki zielone.

Archiwalne ceny nawozu Agrogypsum