FOSFAN Suprofos 25 (NPK 5-10-25)Aktualizacja:

FOSFAN Suprofos 25 (NPK 5-10-25) - cena
0,00 zł netto za tonę
Detal Hurt
0,00 zł netto 0,00 zł netto
0,00 zł brutto 0,00 zł brutto
FOSFAN Suprofos 25 (NPK 5-10-25)

Suprofos 25 opis produktu

Nawóz WE wieloskładnikowy, granulowany typu NPK (Ca, Mg, S) 5:10:25 (2,5:2:13) zawierający fosforyt miękki. Otrzymywany jest z surowca fosforonośnego, wysokoprocentowej soli potasowej, magnezytu oraz siarczanu amonu.

Dzięki swojej granulowanej postaci zapewnia równomierny wysiew, zapobiega pyleniu i powoduje równomierne i powolne uwalnianie wszystkich składników pokarmowych.

Przeznaczenie i stosowanie Suprofos 25

Suprofos 25 przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne ozime i jare. Jest to dobry nawóz pod rośliny okopowe i na gleby o niskiej zawartości potasu przyswajalnego, z powodu wysokiej zawartości potasu w stosunku do fosforu. Zawarty w Suprofos 25 magnez poprawia jakość paszy, dlatego zaleca się jego stosowanie na łąki i pastwiska.

Nawóz ten jest typowym nawozem przedsiewnym. Po rozsiewie należy wymieszać go z glebą na głębokość 10 do 15 cm. Może być stosowany na wszystkie gleby niezależnie od zwięzłości. Na użytki zielone nawóz stosuje się wczesną wiosną. Stosując dawkę nawozu powyżej 250 kg/ha, zaleca się podzielenie jej na dwie części, stosując drugą dawkę po pierwszym pokosie łąki lub po drugim wypasie.

Większość dawek należy dostosowywać do potrzeb potasowych nawożonych roślin, ponieważ głównym składnikiem nawozu jest potas. Należy też uwzględnić przewidywany plon oraz zawartość potasu i fosforu przyswajalnego dla roślin w glebie.

Suprofos 25 skład

Skład chemiczny nawozu jest tak zbilansowany, aby zaspokajać wszystkie potrzeby roślin uprawnych w zakresie dostarczanych składników pokarmowych. Co więcej, stosowana technologia produkcji zapewnia obecność wszystkich składników w każdej granulce nawozu.

Składniki, % (m/m):
azot całkowity (N) w formie amonowej i azotanowej – 5,0%, w tym min. 4% azotu amonowego
pięciotlenek fosforu (P2O5):
– rozpuszczalny w kwasach mineralnych – 10,0%
– rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie – 7,0%
– rozpuszczalny w wodzie – 5,6%
tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie – 25,0%
tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie – min. 2,5%
tlenek magnezu (MgO) całkowity – 2,0%
trójtlenek siarki (SO3) całkowity – min. 13,0%
trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie – min. 11,0%

Korzyści zastosowania Suprofos 25

Siarka zawarta w nawozie Suprofos 25 jest bardzo przydatna, ze względu na coraz częstszy deficyt tego składnika w glebach, jako czynnika ograniczającego plonowanie roślin. Wapno wchodzące w skład produktu jest ważnym makroelementem wpływającym korzystnie na szereg właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność nawożenia. Dodatkowo w składzie znajdują się mikroelementy, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

Pakowanie Suprofos 25

Suprofos 25 jest pakowany:

  • w big bags po 500 kg,
  • luzem.

Archiwalne ceny nawozu FOSFAN Suprofos 25 (NPK 5-10-25)