Grade S Extra 14 PlusAktualizacja:

Grade S Extra 14 Plus - cena
0,00 zł netto za tonę
Detal Hurt
0,00 zł netto 0,00 zł netto
0,00 zł brutto 0,00 zł brutto
Grade S Extra 14 Plus

Grade S Extra 14 Plus opis produktu

Nawóz wapniowo-węglanowy z siarką, granulowany. Mieszanina kredy pochodzenia naturalnego z siarczanem wapnia. Granulowana forma powstaje w wyniku połączenia pojedynczych mikro-cząsteczek kredy i gipsu w granulki.

Przeznaczenie i stosowanie Grade S Extra 14 Plus

Nawóz nadaje się do nawożenia upraw polowych, sadowniczych oraz warzywnych. Dodatkowo, stosuje się go na wszystkich rodzajach gleb, zarówno przedsiewnie i pogłównie.

Nawóz Grade S Extra 14 Plus zawiera siarkę w formie soli siarczanowych. Dzięki niej, jest on dobrze rozpuszczalny w wodzie i określa się go mianem umiarkowanie szybko działającego. Zawarta w nawozie siarka uwalnia się stosunkowo wolno, a wykorzystanie składnika w roku zastosowania, kształtuje się na poziomie 50%. Wskaźnik ten jednoznacznie wskazuje na termin stosowania, który powinien przypadać na okres pożniwnej i jesiennej uprawy, niezależnie od kategorii agronomicznej gleby.

Nawóz powinien być stosowany w terminie, w którym rozpuści się i wraz z wodą przemieści w głąb profilu glebowego. W przypadku uprawy roślin ozimych, zaleca się stosowanie systemu zabiegów pożniwnych, który zapewni odpowiednie wymieszanie nawozu z glebą. Na glebach o średnim zaopatrzeniu na siarkę, nawóz można zastosować także pogłównie, od początku krzewienia się zbóż, a w rzepaku po wytworzeniu 4.-5. liścia.

Dawkę nawozu należy dobierać na podstawie aktualnych wyników agrochemicznej analizy stopnia kwasowości gleby i zasobności w składniki pokarmowe. Optymalna dawka to 0,5 – 1,0 kg/m2 gleby.

Korzyści zastosowania Grade S Extra 14 Plus

Nawóz stanowi źródło rozpuszczalnego wapnia. Wapń to mało ruchliwy pierwiastek w glebie. Jest też bardzo wolno transportowany w roślinie. Aby roślina mogła go pobierać, powinien znajdować się w strefie korzeniowej. Siarczan wapnia jest około 100 razy bardziej rozpuszczalny w wodzie niż węglan wapnia. Natomiast wapień w siarczanie wapnia jest bardziej mobilny niż wapień z wapna nawozowego. Wpływa to na większą łatwość przemieszczania się w glebie i roślinie. Reguluje gospodarkę wodną, a dodatkowo poprawia efektywność wykorzystania wody.

Siarczan wapnia odpowiada za stabilizację stosunków wodnych gleby, a także poprawia jej zdolność do drenażu i przenikania wody. Dzięki temu, nie występuje zjawisko „stania” wody na powierzchni gleby i pęcznienia gleb gliniastych. W konsekwencji przeciwdziała to zapychaniu się porów gleby, przez które woda i powietrze docierają do korzeni roślin.

Siarczan wapnia poprawia także efektywność wykorzystania wody zgromadzonej w głębszych warstwach gleby, wpływając na zwiększenie możliwości magazynowania wody i powodując rozwinięcie się głębszych korzeni. Co więcej, rozluźnia glebę oraz poprawia jej strukturę.

Jest on pomocny w rozluźnianiu zagęszczonej, zbitej struktury gleby oraz obniża jej gęstość nasypową. Dodatkowo, chroni glebę przed zaskorupieniem oraz wspomaga kiełkowanie nasion.

Archiwalne ceny nawozu Grade S Extra 14 Plus