Lubofos 5-10-25Aktualizacja:

Lubofos 5-10-25 - cena
0,00 zł netto za tonę
Detal Hurt
0,00 zł netto 0,00 zł netto
0,00 zł brutto 0,00 zł brutto
Lubofos 5-10-25

Lubofos 5-10-25 opis produktu

Nawóz WE, granulowany. Granulki mają wymiary od 2,0 do 6,3 mm, a ich zawartość wynosi min. 95%. Gęstość nasypowa nawozu wynosi od 0,9 do 1,0 kg/dm³.  Lubofos 5-10-25 ma bardzo dobre właściwości rozsiewne. Dodatkowo, zawarte w nim mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników. W jego skład wchodzą szybko i wolno działające formy fosforu i siarki.

Przeznaczenie i stosowanie Lubofos 5-10-25

Nawóz stosuje się pod wszystkie rośliny uprawne, szczególnie okopowe, rzepak ozimy, rośliny na paszę. Polecany jest w uprawie roślin siarkolubnych, do których zalicza się kapustę, czosnek i cebulę. Dodatkowo, zaleca się jego stosowanie na gleby ubogie w potas. W uprawie roślin ozimych, nawóz zapewnia niezbędne ilości azotu w okresie jesieni, a w przypadku roślin jarych, pozwala na zmniejszenie wiosennych dawek azotu.

Nawożenie nawozem najlepiej wykonać przedsiewnie. Po zastosowaniu, nawóz należy wymieszać z glebą do głębokości 10-20 cm. Nawóz można stosować bezpośrednio przed siewem rośliny uprawnej, ponieważ nie zawiera on składników ograniczających kiełkowanie nasion. W przypadku wiosennego nawożenia buraków cukrowych, nawóz należy wprowadzić do gleby 10-14 dni przed siewem nasion. Jest to ważne w szczególności, gdy stosuje się jednorazowo dużą dawkę nawozową. Na użytki zielone zaleca się podzielenie dawki na dwie części. Pierwsze nawożenie należy zastosować wczesną wiosną, a drugie po zbiorze pierwszego pokosu lub po drugim wypasie pastwiska.

Skład Lubofos 5-10-25

  • 2,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie,
  • 5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie,
  • 5% azot amonowy (N),
  • 10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych,
  • 15% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie,
  • 25% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie.

Pakowanie Lubofos 5-10-25

Lubofos 5-10-25 pakowany jest:

  • w opakowania po 50 kg i 500 kg.

Archiwalne ceny nawozu Lubofos 5-10-25