Lubofoska 3,5-10-20Aktualizacja:

Lubofoska 3,5-10-20 - cena
0,00 zł netto za tonę
Detal Hurt
0,00 zł netto 0,00 zł netto
0,00 zł brutto 0,00 zł brutto
Lubofoska 3,5-10-20

Lubofoska 3,5-10-20 opis produktu

Nawóz WE, granulowany. Granulki mają wymiary od 2,0 do 5,0 mm, a ich zawartość wynosi min. 90%. Gęstość nasypowa nawozu wynosi od 0,95 do 1,05 kg/dm³. Wykazuje on szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie, a dodatkowo ma bardzo dobre właściwości rozsiewne. Zawarte w nawozie mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników.

Przeznaczenie i stosowanie Lubofoska 3,5-10-20

Nawóz uniwersalny znajduje zastosowanie w nawożeniu wszystkich roślin uprawnych. Obejmuje zarówno zboża ozime i jare, jak i rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz kukurydzę.

Dzięki bardzo dobrej rozpuszczalności fosforanów w wodzie, nawóz jest doskonały w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie. Dodatkowo, Lubofoska 3,5-10-20 zaspokaja nawet duże zapotrzebowania na siarkę w różnych fazach rozwojowych. Nawożenie należy wykonywać przedsiewnie. Po zastosowaniu nawóz należy wymieszać z glebą do głębokości 10-20 cm.

Skład Lubofoska 3,5-10-20

  • 3,5% azot amonowy (N),
  • 8% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie,
  • 9% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie,
  • 10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych,
  • 12,5% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie,
  • 20% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie,
  • 25,5% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity.

Pakowanie Lubofoska 3,5-10-20

Lubofoska 3,5-10-20 pakowana jest:

  • w opakowania po 50 kg i 500 kg.

Archiwalne ceny nawozu Lubofoska 3,5-10-20