Mocznik PoliceAktualizacja:

Mocznik Police - cena
2 391,48 zł netto za tonę
Detal Hurt
2 391,48 zł netto 2 150,56 zł netto
2 582,80 zł brutto 2 322,60 zł brutto
Mocznik Police

Mocznik Police opis produktu 

Nawóz azotowy, higroskopijny, rozpuszczalny w wodzie, alkoholach i ciekłym amoniaku. Ma postać białych, równomiernych granulek (klasa ziarnowa od 1 do 3 mm, co najmniej 90%), które są zabezpieczone środkami antyzbrylającymi. Gęstość nasypowa nawozu wynosi od 0,70 do 0,78 kg/dm³.

W skład nawozu wchodzi 46% azotu (N) w formie amidowej. Rośliny dobrze pobierają tę formę azotu pozakorzeniowo (dolistnie). Mocznik w glebie przechodzi w wyniku hydrolizy enzymatycznej w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie azotanową. Dlatego pobieranie przez system korzeniowy jest wolniejsze.

Przeznaczenie i stosowanie Mocznik Police

Mocznik.pl to uniwersalny nawóz do dokarmiania pozakorzeniowego (dolistnego) oraz do nawożenia doglebowego. Można go stosować pod wszystkie rośliny uprawne, przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Na glebach silnie zasadowych, bardzo kwaśnych lub świeżo zwapnowanych daje mniejsze efekty.

Mocznika nie można mieszać z innymi nawozami azotowymi. Jednak można go mieszać na krótko przed rozsiewem z POLIDAPEM®, POLIFOSKAMI®, POLIMAGIEM® S, solą potasową i jedynym nawozem azotowym – siarczanem amonu.

Korzyści zastosowania Mocznik Police

Straty azotu z gleby są małe, a powstała po hydrolizie forma amonowa, wpływa na harmonijny wzrost i rozwój roślin. Dodatkowo wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Forma amonowa wpływa również na dobre ukorzenienie, prawidłowy rozwój roślin od okresu powschodowego. Co więcej, zwiększa ich odporność i wpływa na uzyskanie wysokiego plonu o dobrej wartości biologicznej.

Azot z mocznika jest udostępniany roślinom równomiernie. Dzięki temu, nie następuje nadmierne nagromadzenie szkodliwych azotanów w roślinie i wodzie gruntowej. Mocznik  Police gwarantuje bezpieczną zawartość szkodliwych azotanów w paszach oraz warzywach i owocach.

Pakowanie i transport mocznik.pl

Mocznik Police pakowany jest:

  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Archiwalne ceny nawozu Mocznik Police

Mocznik Police - cena w województwach

Mocznik Police - cena w województwach
Województwo Detal netto
podlaskie 2 098,77 zł
śląskie 2 337,96 zł
podkarpackie 3 819,45 zł
pomorskie 2 184,40 zł