Nordkalk AtriGranAktualizacja:

Nordkalk AtriGran - cena
531,26 zł netto za tonę
Detal Hurt
531,26 zł netto 0,00 zł netto
573,76 zł brutto 0,00 zł brutto
Nordkalk AtriGran

 

 Nordkalk AtriGran opis produktu, przeznaczenie i stosowanie

Nordkalk AtriGran to produkt stworzony z surowca pochodzącego z młodego, unikatowego w Europie złoża wapienia. Znajduje on zastosowanie w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie głównie do korygowania kwasowości i poprawy odczynu gleby w krótkim czasie po zastosowaniu, a dodatkowo do dostarczenia wapnia jako składnika pokarmowego dla roślin. W uprawie roślin jednorocznych stosować przedsiewnie poza okresem wegetacji od późnego lata do wczesnej wiosny.  W uprawach wieloletnich i na użytkach zielonych stosujemy pogłównie, najlepiej późną jesienią.

Korzyści stosowania Nordkalk AtriGran

AtriGran poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie. Zwiększa pojemność wodną. Rozbudowuje
układ koloidalny zdolny do dużej adsorpcji jonów, wody i gazów. Zapobiega rozpadowi struktury
gruzełkowatej, chroniąc przed zamulaniem, zasklepianiem i nadmiernym zagęszczaniem.

Innowacyjny granulat wapienny wzbogacony o pierwiastek organiczny poprawiający skuteczność
działania wapnia, pozwala na kompleksowe działanie. Wapno optymalizuje warunki środowiska dla rozwoju mikroorganizmów, za to węglowodany dostarczają energię do zapoczątkowania procesów życiowych flory i fauny glebowej. W przypadku związków biologicznych, czynnie indukują przebieg procesów fizjologicznych.

Skład Nordkalk AtriGran

  • tlenek wapnia (CaO w suchej masie) 50 %
  • liczba zobojętnienia 51%
  • reaktywność 99%
Pakowanie i transport Nordkalk AtriGran

Nordkalk AtriGran jest pakowany:

  • w big bagi o pojemności 25 kg.

Archiwalne ceny nawozu Nordkalk AtriGran

Nordkalk AtriGran - cena w województwach

Nordkalk AtriGran - cena w województwach
Województwo Detal netto
pomorskie 531,26 zł