Polifoska 4Aktualizacja:

Polifoska 4 - cena
0,00 zł netto za tonę
Detal Hurt
0,00 zł netto 0,00 zł netto
0,00 zł brutto 0,00 zł brutto
Polifoska 4

Polifoska 4 opis produktu

Nawóz wieloskładnikowy o równomiernych granulach o barwie od jasnoszarej do ciemnoszarej. Wielkość granuli wynosi od 2 do 5 mm, a ich zawartość wynosi co najmniej 90%. Granule są powlekane i nie zbrylają się trwale. Gęstość nasypowa nawozu wynosi 0,9 – 1,0 kg/dm3.

Przeznaczenie i stosowanie Polifoska 4

Nawóz znajduje zastosowanie pod wszystkie rośliny uprawne takie jak zboża ozime i jare, rośliny okopowe i przemysłowe. Używa się go też na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Dodatkowo zaleca się jego stosowanie na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie) oraz rośliny potasolubne – burak cukrowy, kukurydza, ziemniak i rzepak. Polifoskę 4 stosuje się także w warunkach niskiego nawożenia organicznego.

W celu uzyskania najwyższej efektywności, Polifoskę 4 stosuje się przedsiewnie mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Można ją też stosować wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie należy nawozić wiosną. Nawóz ten można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem. W dowolnym czasie można go zmieszać z solą potasową.

Skład Polifoska 4

W skład nawozu wchodzi 4% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 10% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 32% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Korzyści zastosowania Polifoska 4

Amonowa forma azotu nie ulega wymywaniu z gleby i jest wolno pobierana przez rośliny. Wspomaga ona pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor występuje w formie fosforanu amonowego, przez co stanowi najlepiej przyswajalną formę tego składnika. Jest to forma dobrze pobierana również w warunkach niedoboru wody w glebie.

Zastosowanie wczesną wiosną przedsiewnie lub pogłównie azotu amonowego, bardzo dobrze przyswajalnego fosforu, magnezu, potasu oraz siarki z nawozem Polifoska 4 wpływa na dobre ukorzenienie roślin i zwiększa ich odporność. Dodatkowo, wpływa na prawidłowy rozwój roślin od okresu powschodowego, natomiast stosowany przedsiewnie, zwiększa ich odporność na suszę i mrozoodporność. Co więcej, wpływa na pełne kwitnienie, równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wysoki plon.

Pakowanie i transport Polifoska 4

Polifoska 4 jest pakowana:
  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.
Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Archiwalne ceny nawozu Polifoska 4