PulanAktualizacja:

Pulan - cena
1 839,14 zł netto za tonę
Detal Hurt
1 839,14 zł netto 1 630,42 zł netto
1 986,27 zł brutto 1 760,85 zł brutto
Pulan

Pulan opis produktu

Nawóz azotowy z dodatkiem uszlachetniającym w postaci azotanu magnezowego. Nawóz jest zabezpieczony preparatem antyzbrylającym, co gwarantuje jego sypkość. Ma postać białych lub kremowych granulek, jest produktem bardzo higroskopijnym, łatwo rozpuszczalnym w wodzie.

Jest to najpopularniejszy w Polsce jednoskładnikowy nawóz azotowy o najwyższej zawartości azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych. W jego skład wchodzą dwie formy azotu. Pierwszą jest szybko działająca forma azotanowa, natomiast drugą jest powoli uwalniana forma amonowa. Po stosowaniu pogłównym bardzo szybko przenika do gleby. Dodatkowo w składzie zawiera magnez. W porównaniu z innymi nawozami saletrzano-amonowymi, Pulan cechuje mniejsze pylenie podczas obsługi produktu.

Przeznaczenie i stosowanie Pulan

Nawóz do stosowania przedsiewnego i pogłównego na wszystkich glebach. Używa się go pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki. W celu uniknięcia strat azotu, nawóz należy wymieszać z glebą. Przed wysiewem można go zmieszać z superfosfatem granulowanym, fosforanem amonu i większością nawozów wieloskładnikowych. Nawozu nie należy stosować w okresie wysiewu nawozów wapniowych. Dodatkowo, jednorodna granulacja nawozu umożliwia równomierny wysiew na polu do 33 m.

Skład Pulan

  • 34,4 % azot całkowity (N),
  • 17,2 % azot azotanowy (N),
  • 17,2 % azot amonowy (N).

 

Pakowanie i transport Pulan

Pulan pakowany jest w opakowania zabezpieczające nawóz przed zawilgoceniem:

  • worki polietylenowe 30 kg na paletach, zamykane przez zgrzewanie,
  • kontenery elastyczne typu big-bag a’ 600 kg.

Pulan należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi międzynarodowego przewozu drogowego/kolejowego towarów niebezpiecznych.

Archiwalne ceny nawozu Pulan

Pulan - cena w województwach

Pulan - cena w województwach
Województwo Detal netto
opolskie 1 778,19 zł
pomorskie 2 062,46 zł
dolnośląskie 1 839,51 zł
kujawsko-pomorskie 1 698,89 zł
lubelskie 1 710,33 zł
lubuskie 1 775,00 zł
łódzkie 1 801,59 zł
małopolskie 1 861,12 zł
mazowieckie 1 843,62 zł
podlaskie 1 768,52 zł
śląskie 1 768,52 zł
świętokrzyskie 1 805,56 zł
warmińsko-mazurskie 1 722,23 zł
wielkopolskie 3 325,93 zł