PulsarAktualizacja:

Pulsar - cena
1 320,37 zł netto za tonę
Detal Hurt
1 320,37 zł netto 1 250,00 zł netto
1 426,00 zł brutto 1 350,00 zł brutto
Pulsar

Pulsar opis produktu

Nawóz azotowy w postaci białych, szarobeżowych lub szarych kryształów. Nie zawiera zanieczyszczeń mechanicznych, jest produktem sypkim i dobrze rozpuszczalnym w wodzie, co zwiększa jego skuteczność w przypadku bezpośredniej aplikacji na polu. Produkt nie zbryla się trwale. Gęstość nasypowa nawozu wynosi 0,94 – 1,05 kg/dm3.

Nawóz zawiera w swoim składzie azot w formie amonowej (20,8% N) i łatwo dostępną siarkę (24,2% S, w przeliczeniu na SO3 60,5%).

Przeznaczenie i stosowanie Pulsar 

Pulsar jest doskonały dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków i kukurydzy. Dodatkowo, nawóz znajduje zastosowanie na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym. Na glebach lekko kwaśnych jest stosowany pod rośliny dobrze znoszące ten odczyn, lub gdy są systematycznie wapnowane. W celu uniknięcia strat azotu, nawóz zaleca się dokładnie wymieszać z glebą. Można go mieszać z innymi nawozami stałymi. Przed siewem można wymieszać go z fosforanem amonu i nawozami potasowymi. Natomiast krótko przed rozsiewem, nawóz można wymieszać z mocznikiem Pulrea®. W celu uzyskania wysokiej skuteczności nawożenia siarczanem krystalicznym, stosuje się aplikatory (rozsiewacze) pneumatyczne.

Korzyści zastosowania Pulsar

Nawóz Pulsar to typowy nawóz przedsiewny, o wysokiej zawartości łatwo dostępnej dla roślin siarki. Występujący w nim azot ma efektywną formę amonową. Nawóz wykazuje powolne działanie, przez co stanowi długotrwałe źródło azotu dla roślin, natomiast krystaliczna postać przyspiesza jego aplikację w odróżnieniu od produktów o dużej granuli – nawóz szybciej się rozpuszcza.

Pakowanie i transport Pulsar

Pulsar jest pakowany w:

  • worki polietylenowe o pojemności 25 kg netto,
  • kontenery elastyczne typu big-bag o pojemności 500 kg netto,
  • przewożony luzem w samochodach/wagonach krytych.

Pulsar w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób gwarantujący dostarczenie wyrobu do odbiorcy w stanie nieuszkodzonym.

Archiwalne ceny nawozu Pulsar

Pulsar - cena w województwach

Pulsar - cena w województwach
Województwo Detal netto
opolskie 1 296,30 zł
łódzkie 1 314,81 zł
małopolskie 1 370,37 zł
mazowieckie 1 358,02 zł
podlaskie 1 250,00 zł
warmińsko-mazurskie 1 277,78 zł