RSM 32Aktualizacja:

RSM 32 - cena
1 571,27 zł netto za tonę
Detal Hurt
1 571,27 zł netto 1 583,70 zł netto
1 696,92 zł brutto 1 710,40 zł brutto
RSM 32

RSM 32 opis produktu

Roztwór saletrzano-mocznikowy, w którym stosunek molowy azotanu amonu do mocznika wynosi 1:1.

Przeznaczenie i stosowanie RSM 32

Nawóz stosowany jest do nawożenia przedsiewnego i pogłównego na wszystkich rodzajach gleb. Używa się go do nawożenia zbóż, buraków, rzepaku, kukurydzy i użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

Nawóz należy stosować z wykorzystaniem technik oprysku grubokroplistego lub rozlewu. Zaleca się wykonać oprysk na zdrowe i suche rośliny. Nie należy stosować nawozu tuż po deszczu oraz podczas upału.

Skład RSM 32

Nawóz zawiera:

  • 32% azotu (N),
  • 8%  azotu azotanowego (N),
  • 8% azotu amonowego (N)
  • 16% azotu amidowego (N)

Korzyści z zastosowania RSM 32

Nawóz zawiera w swoim składzie wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową oraz amidową) w korzystnych proporcjach, a także zapewnia roślinom w okresie wegetacji stały dopływ azotu. RSM 32 wykazuje szybkie i długotrwałe działanie, a jego płynna forma przyspiesza przyswajanie azotu przez rośliny. Dodatkowo, wykazuje wysoką skuteczność w okresach suszy, a oprysk lub wylew nawozu umożliwiają równomierne rozprowadzenie nawozu.

Pakowanie i transport RSM 32

RSM pakowany jest:

  • w cysterny lub autocysterny stalowe,
  • w pojemniki z tworzyw sztucznych,
  • w inne opakowania po uzgodnieniu z odbiorcą.

Archiwalne ceny nawozu RSM 32

RSM 32 - cena w województwach

RSM 32 - cena w województwach
Województwo Detal netto
podlaskie -
pomorskie -
warmińsko-mazurskie -
dolnośląskie 1 362,50 zł
kujawsko-pomorskie 1 215,21 zł
lubelskie 1 550,00 zł
łódzkie 1 680,56 zł
małopolskie 1 722,22 zł
mazowieckie 1 648,15 zł
opolskie 1 621,67 zł
śląskie 1 600,00 zł
świętokrzyskie 1 900,00 zł
wielkopolskie 1 605,56 zł