SalmagAktualizacja:

Salmag - cena
1 851,85 zł netto za tonę
Detal Hurt
1 851,85 zł netto 0,00 zł netto
2 000,00 zł brutto 0,00 zł brutto
Salmag

Salmag opis produktu

Nawóz granulowany w postaci równomiernych, luźnych granul o zabarwieniu od beżowego do brązowego w zależności od barwy wypełniacza. Wielkość granul wynosi od 2 do 5 mm i stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Środki antyzbrylające zabezpieczają Salmag przed trwałym zbrylaniem, natomiast gęstość nasypowa wynosi około 1,0 g/cm³.

W skład nawozu wchodzi azotan amonu z węglanem wapnia i węglanem magnezu. Zawiera 27,0% azotu (N), w tym 13,5% w formie amonowej i 13,5% w formie azotanowej. Dodatkowo zawiera 3,0% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (Cao) i 4,0% magnezu całkowitego (MgO).

Przeznaczenie i stosowanie Salmag

Salmag jest uniwersalnym nawozem azotowym i może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne. Zalicza się do nich zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Najlepiej po wysianiu wymieszać go z glebą, ze względu na zawartość wapnia i magnezu. Stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem, gdy przy stosowaniu pogłównym nie ma możliwości wymieszania z glebą.

Korzyści zastosowania Salmag

W skład nawozu praktycznie w takich samych ilościach wchodzi wolniej działający azot w formie amonowej i szybko działający azot azotanowy. Pierwszy z nich nie ulega wymywaniu z gleby i jest wolniej pobierany przez rośliny. Dodatkowo wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu.

Szybko działająca forma azotanowa azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu. Wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, natomiast w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost.

Zawartość formy azotanowej i amonowej w równych ilościach stanowi, że Salmag w naszych warunkach klimatyczno-glebowych to uniwersalny nawóz azotowy.

Pakowanie i transport Salmag:

Salmag pakowany jest:

  • w worki polietylenowe wentylowe po 50±0,5 kg,
  • w inne opakowania i o innej wielkości zapewniające bezpieczeństwo nawozu w magazynowaniu, przechowywaniu, transporcie i użytkowaniu i zamkniętych w taki sposób lub za pomocą takiego urządzenia, aby otwarcie spowodowało nieodwracalne uszkodzenie zamknięcia, opieczętowania zamknięcia lub samego opakowania.

Archiwalne ceny nawozu Salmag

Salmag - cena w województwach

Salmag - cena w województwach
Województwo Detal netto
małopolskie 1 851,85 zł