SalmagAktualizacja:

Salmag - cena
1 364,69 zł netto za tonę
Detal Hurt
1 364,69 zł netto 1 350,00 zł netto
1 473,86 zł brutto 1 458,00 zł brutto
Salmag

Salmag opis produktu

Nawóz granulowany w postaci równomiernych, luźnych granul o zabarwieniu od beżowego do brązowego w zależności od barwy wypełniacza. Wielkość granul wynosi od 2 do 5 mm i stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Środki antyzbrylające zabezpieczają Salmag przed trwałym zbrylaniem, natomiast gęstość nasypowa wynosi około 1,0 g/cm³.

W skład nawozu wchodzi azotan amonu z węglanem wapnia i węglanem magnezu.

Nawóz zawiera:

  • 27,5% azotu (N),
  • 13,8% azotu amonowego (N),
  • 13,7% azotu azotanowego(N).

Dodatkowo zawiera 3,5% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) i 4,0% magnezu całkowitego (MgO).

Przeznaczenie i stosowanie Salmag

Salmag jest uniwersalnym nawozem azotowym i może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne. Zalicza się do nich zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Najlepiej po wysianiu wymieszać go z glebą, ze względu na zawartość wapnia i magnezu. Stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem, gdy przy stosowaniu pogłównym nie ma możliwości wymieszania z glebą.

Korzyści zastosowania Salmag

W skład nawozu praktycznie w takich samych ilościach wchodzi wolniej działający azot w formie amonowej i szybko działający azot azotanowy. Pierwszy z nich nie ulega wymywaniu z gleby i jest wolniej pobierany przez rośliny. Dodatkowo wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu.

Szybko działająca forma azotanowa azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu. Wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, natomiast w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost.

Zawartość formy azotanowej i amonowej w równych ilościach stanowi, że Salmag w naszych warunkach klimatyczno-glebowych to uniwersalny nawóz azotowy.

Pakowanie i transport Salmag:

Salmag pakowany jest:

  • w worki polietylenowe wentylowe po 50±0,5 kg,
  • w inne opakowania i o innej wielkości zapewniające bezpieczeństwo nawozu w magazynowaniu, przechowywaniu, transporcie i użytkowaniu i zamkniętych w taki sposób lub za pomocą takiego urządzenia, aby otwarcie spowodowało nieodwracalne uszkodzenie zamknięcia, opieczętowania zamknięcia lub samego opakowania.

Archiwalne ceny nawozu Salmag

Salmag - cena w województwach

Salmag - cena w województwach
Województwo Detal netto
opolskie 1 493,83 zł
lubelskie 1 384,26 zł
łódzkie 1 433,33 zł
małopolskie 1 351,85 zł
mazowieckie 1 325,62 zł
podlaskie 1 203,70 zł
pomorskie 1 282,41 zł
świętokrzyskie 1 342,59 zł
warmińsko-mazurskie 1 189,81 zł