Superfosfat prostyAktualizacja:

Superfosfat prosty - cena
1 623,84 zł netto za tonę
Detal Hurt
1 623,84 zł netto 0,00 zł netto
1 753,75 zł brutto 0,00 zł brutto
Superfosfat prosty

Superfosfat prosty opis produktu

Uniwersalny nawóz do nawożenia wszystkich roślin uprawnych.

Przeznaczenie i stosowanie Superfosfat prosty

Nawóz do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne i na wszystkie gleby niezależnie od struktury. Można nim nawozić łąki i pastwiska oraz plantacje trwałe.

Nawóz ma formę granulowaną, która ogranicza powstawanie w glebie trudno dostępnych dla roślin fosforanów glinowych i żelazowych. Można go przez to stosować na glebach o różnym odczynie. Dodatkowo, Superfosfat prosty jest nawozem przedsiewnym, należy wymieszać go z glebą do głębokości 15-20 cm. W przypadku użytków zielonych oraz plantacji trwałych, pozostaje na powierzchni bez przykrycia glebą i jego składniki zostają stopniowo przemieszczane w głąb przez wody opadowe.

Nawóz można mieszać w dowolnym czasie ze wszystkimi nawozami potasowymi. Natomiast na krótko przed rozsiewem, można go mieszać z nawozami azotowymi. Dawki należy dostosowywać do wielkości zakładanego plonu oraz zasobności gleby w fosfor.

Skład Superfosfat prosty 

  • 19,5 %  pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity ,
  • 17% pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie,
  • 19% pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu,
  • 30% tritlenek siarki (SO3) całkowity,
  • 18% tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie,
  •  30% tlenek wapnia (CaO) całkowity,
  • 18% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie.

Pakowanie i transport Superfosfat prosty

Superfostat jest pakowany:

  • w big bagi o pojemności 500 kg i 25 kg.

Archiwalne ceny nawozu Superfosfat prosty

Superfosfat prosty - cena w województwach

Superfosfat prosty - cena w województwach
Województwo Detal netto
kujawsko-pomorskie 3 055,56 zł
łódzkie 1 509,26 zł
mazowieckie 1 506,95 zł
opolskie 1 481,48 zł
podlaskie 527,78 zł
śląskie 1 939,81 zł
wielkopolskie 1 462,96 zł