Superfosfat prostyAktualizacja:

Superfosfat prosty - cena
878,70 zł netto za tonę
Detal Hurt
878,70 zł netto 0,00 zł netto
949,00 zł brutto 0,00 zł brutto
Superfosfat prosty

Superfosfat prosty opis produktu

Uniwersalny nawóz do nawożenia wszystkich roślin uprawnych.

Przeznaczenie i stosowanie Superfosfat prosty

Nawóz do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne i na wszystkie gleby niezależnie od struktury. Można nim nawozić łąki i pastwiska oraz plantacje trwałe.

Nawóz ma formę granulowaną, która ogranicza powstawanie w glebie trudno dostępnych dla roślin fosforanów glinowych i żelazowych. Można go przez to stosować na glebach o różnym odczynie. Dodatkowo, Superfosfat prosty jest nawozem przedsiewnym, należy wymieszać go z glebą do głębokości 15-20 cm. W przypadku użytków zielonych oraz plantacji trwałych, pozostaje na powierzchni bez przykrycia glebą i jego składniki zostają stopniowo przemieszczane w głąb przez wody opadowe.

Nawóz można mieszać w dowolnym czasie ze wszystkimi nawozami potasowymi. Natomiast na krótko przed rozsiewem, można go mieszać z nawozami azotowymi. Dawki należy dostosowywać do wielkości zakładanego plonu oraz zasobności gleby w fosfor.

Skład Superfosfat prosty 

Nawóz zawiera 19% fosforu (P2O5) w formie fosforanu jednowapniowego, 32% siarki przyswajalnej (S) potrzebnej roślinom do tworzenia białek oraz 25% wapnia (CaO). Nawóz zawiera również występujące w naturalnych fosforytach mikroelementy.

Archiwalne ceny nawozu Superfosfat prosty

Superfosfat prosty - cena w województwach

Superfosfat prosty - cena w województwach
Województwo Detal netto
lubelskie 932,87 zł
małopolskie 819,45 zł
podkarpackie 888,89 zł