Superfosfat prostyAktualizacja:

Superfosfat prosty - cena
1 462,96 zł netto za tonę
Detal Hurt
1 462,96 zł netto 0,00 zł netto
1 580,00 zł brutto 0,00 zł brutto
Superfosfat prosty

Superfosfat prosty opis produktu

Uniwersalny nawóz do nawożenia wszystkich roślin uprawnych.

Przeznaczenie i stosowanie Superfosfat prosty

Nawóz do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne i na wszystkie gleby niezależnie od struktury. Można nim nawozić łąki i pastwiska oraz plantacje trwałe.

Nawóz ma formę granulowaną, która ogranicza powstawanie w glebie trudno dostępnych dla roślin fosforanów glinowych i żelazowych. Można go przez to stosować na glebach o różnym odczynie. Dodatkowo, Superfosfat prosty jest nawozem przedsiewnym, należy wymieszać go z glebą do głębokości 15-20 cm. W przypadku użytków zielonych oraz plantacji trwałych, pozostaje na powierzchni bez przykrycia glebą i jego składniki zostają stopniowo przemieszczane w głąb przez wody opadowe.

Nawóz można mieszać w dowolnym czasie ze wszystkimi nawozami potasowymi. Natomiast na krótko przed rozsiewem, można go mieszać z nawozami azotowymi. Dawki należy dostosowywać do wielkości zakładanego plonu oraz zasobności gleby w fosfor.

Skład Superfosfat prosty 

Nawóz zawiera 19% fosforu (P2O5) w formie fosforanu jednowapniowego, 32% siarki przyswajalnej (S) potrzebnej roślinom do tworzenia białek oraz 25% wapnia (CaO). Nawóz zawiera również występujące w naturalnych fosforytach mikroelementy.

Archiwalne ceny nawozu Superfosfat prosty

Superfosfat prosty - cena w województwach

Superfosfat prosty - cena w województwach
Województwo Detal netto
małopolskie 1 462,96 zł