YaraBela NITROMAGAktualizacja:

YaraBela NITROMAG - cena
0,00 zł netto za tonę
Detal Hurt
0,00 zł netto 0,00 zł netto
0,00 zł brutto 0,00 zł brutto
YaraBela NITROMAG

YaraBela NITROMAG opis produktu

Nawóz azotowy, granulowany, służący do zasilania w azot i wapń wszystkich upraw. Eliminuje braki magnezu i wapnia oraz nie zakwasza gleby, przez co nie blokuje pobierania fosforu, potasu i pozostałych składników. Dodatkowo, równomiernie uwalnia azot podczas wegetacji roślin.

Przeznaczenie i stosowanie YaraBela NITROMAG

Nawożenie saletrą YaraBela NITROMAG jest korzystniejsze w połowie okresu wegetacji w porównaniu z nawożeniem saletrą amonową. Korzystne jest jej stosowanie na glebach kwaśnych, gdyż zakwasza ona glebę mniej niż saletra amonowa oraz dostarcza wapń i magnez, które zwiększają zasobność gleb. Gleby kwaśne są bardziej narażone na utratę Mg i Ca. Saletra umożliwia optymalne zbiory przy niższej dawce azotu. Wpływa na osiągnięcie najwyższego plonu już przy zastosowaniu 175 kg azotu N/ha.

Nawóz stosuje się do nawożenia wszystkich upraw przedsiewnie i pogłównie.

Skład YaraBela NITROMAG

  • 27,0% azot całkowity,
  • 13,5% azot azotanowy N-NO3,
  • 13,5% azot amonowy N-NH4,
  • 4,0% MgO,
  • 7,0% CaO.

Korzyści zastosowania YaraBela NITROMAG

Przy produkcji saletry stosuje się węglan wapniowy z zawartością magnezu, dzięki czemu saletra zawiera także 4% MgO. Oprócz pozytywnego wpływu na gospodarkę wapniem w glebie, regularne stosowanie saletry oznacza dodatkowe zaopatrzenie w magnez.

Azot azotanowy zawarty w saletrze jest natychmiast wykorzystany przez rośliny. Natomiast azot amidowy w moczniku musi być przekształcony w glebie w formę amonową. Następnie jest przekształcany w formę azotanową, aby stał się przyswajalny dla roślin. Dzięki otoczkowaniu i odpowiednim formom azotu saletra YaraBela NITROMAG wykazuje minimalne straty amoniaku. W przypadku tej saletry możliwy jest precyzyjny wysiew nawet do 42 m.

Stosowanie saletry prowadzi do znacznego poprawienia zawartości białka surowego. Wyższa zawartość białka przy takim samym plonie jest wynikiem większego pobrania azotu i prowadzi tym samym do niższego poziomu bilansu azotu. 78% wszystkich doświadczeń wykazało, że po zastosowaniu saletry YaraBela NITROMAG zawartość białka wzrosła średnio o 0,6%.

Archiwalne ceny nawozu YaraBela NITROMAG