ZAKsanAktualizacja:

ZAKsan - cena
1 909,02 zł netto za tonę
Detal Hurt
1 909,02 zł netto 1 680,00 zł netto
2 061,61 zł brutto 1 814,40 zł brutto
ZAKsan

ZAKsan opis produktu

Nawóz granulowany, nie zbrylający się trwale. Granule są równomierne o zabarwieniu od białego do beżowego. Ich wielkość wynosi od 2 do 5 mm i stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa wynosi około 0,98- 1,0kg/dm³.

ZAKsan – saletra amonowa to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz ten zawiera 32,0% azotu (N), w tym po 16% formy amonowej i azotanowej.

Przeznaczenie i stosowanie ZAKsan

Nawóz może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne takie jak zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata.

Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, nawóz należy stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Nawóz ze względu na higroskopijność można mieszać z saletrzakami i siarczanem amonu. Bezpośrednio przed rozsiewem można go mieszać z PODLIDAPEM®, POLIFOSKAMI ®, POLIMAGIEM ® S oraz z solą potasową. Warunkiem jest to, że nawozy muszą być suche.

Skład ZAKsan 

Nawóz zawiera:

  • 32% azotu (N),
  • 16,0%  azotu azotanowego (N),
  • 16,0% azotu amonowego (N).

Korzyści zastosowania ZAKsan 

W skład nawozu wchodzi w takich samych ilościach azot w formie amonowej i azot azotanowy. Azot amonowy działa wolniej i nie ulega wymywaniu z gleby, rośliny pobierają go wolno. Dodatkowo wpływa na dobre ukorzenienie roślin, ogranicza nadmierne pobieranie potasu i wspomaga pobieranie fosforu. Szybko działająca azotanowa forma azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu. Wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu. W okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin, powoduje ich prawidłowy wzrost.

Dzięki równej zawartości form amonowej i azotanowej, nawóz ZAKsan  w naszych warunkach klimatyczno-glebowych jest najbardziej uniwersalnym i efektywnym nawozem azotowym.

Pakowanie i transport ZAKsan

ZAKsan jest pakowany:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Archiwalne ceny nawozu ZAKsan

ZAKsan - cena w województwach

ZAKsan - cena w województwach
Województwo Detal netto
podlaskie 953,00 zł
kujawsko-pomorskie 4 500,00 zł
lubelskie 2 255,37 zł
łódzkie 1 040,00 zł
małopolskie 1 750,00 zł
mazowieckie 1 343,43 zł
opolskie 1 912,70 zł
pomorskie 1 722,22 zł