Niższe zbiory warzyw w UE

Damian Hetman
Niższe zbiory warzyw w UE

Ubiegłoroczne zbiory warzyw w UE wyniosły 62,7 mln ton. To poziom o około 3,5 proc. niższy niż w 2017 roku. Spośród liczących się producentów we Wspólnocie najbardziej obniżyła się produkcja w Niemczech (o 21 proc.), Holandii (o 14 proc.) i Portugalii (o 17 proc.).

Zbiory u największego unijnego producenta warzyw – w Hiszpanii spadły o 4 proc. do 14,4 mln ton. Wyższa produkcja we Włoszech (+5 proc.) na poziomie 12,5 mln ton, a także we Francji, Belgii i Bułgarii.

Ceny nawozów