Polidap w 2019 roku znacząco drożeje

Jacek Skowroński
Polidap w 2019 roku znacząco drożeje

W styczniu 2019 roku średnia cena detaliczna netto (bez transportu) Polidapu wynosiła 1977 zł za 1 tonę.

W analogicznym okresie 2018 roku, średnia cena za 1 tonę kształtowała się na poziomie 1783 zł. Oznacza to prawie 11% wzrost ceny 1 tony Polidapu w porównaniu do stycznia 2018 roku.

Natomiast od stycznia 2019 do maja 2019 roku średnia cena za 1 tonę jest stabilna – na koniec maja 2019 r była ona nieznacznie wyższa – 1990 zł.

Ceny nawozów