Polifoska 4 – zmiany cen w pierwszym półroczu 2019

Jacek Skowroński
Polifoska 4 – zmiany cen w pierwszym półroczu 2019

W styczniu 2019 roku średnia cena detaliczna netto (bez transportu) Polifoski 4 wynosiła 1459 zł za 1 tonę.

W analogicznym okresie 2018 roku średnia cena za 1 tonę kształtowała się na poziomie 1496 zł. Oznacza to spadek ceny Polisfoski 4  o 2,5% zł za 1 tonę w porównaniu do stycznia 2018 roku.

W okresie od stycznia 2019 do maja 2019 najwyższą ceną za 1 tonę Polifoska 4 odnotowano na koniec kwietnia 2019 roku – średnia cena za 1 tonę wynosiła 1514 zł. W pozostałym miesiącach cena była ona stabilna i utrzymywała się na podobnym poziomie z początku 2019 roku.

Ceny nawozów