Lubofos pod ZiemniakiAktualizacja:

Lubofos pod Ziemniaki - cena
0,00 zł netto za tonę
Detal Hurt
0,00 zł netto 0,00 zł netto
0,00 zł brutto 0,00 zł brutto
Lubofos pod Ziemniaki

Lubofos pod Ziemniaki opis produktu

Nawóz WE, granulowany, o bardzo dobrych właściwościach rozsiewnych. Granulki mają wymiary od 2,0 do 6,3 mm, a ich zawartość wynosi min. 95%. Gęstość nasypowa nawozu wynosi od 0,9 do 1,0 kg/dm³.

Przeznaczenie i stosowanie Lubofos pod Ziemniaki

Nawóz jest szczególnie polecany do nawożenia ziemniaków oraz do stosowania na glebach ubogich w potas. Dodatkowo, znajduje zastosowanie na glebach o średniej zasobności w fosfor oraz nawożonych organicznie. Lubofos pod Ziemniaki wpływa bardzo korzystnie na jakość bulw, a także zawartość skrobi, dzięki zawartości potasu w formie siarczanowej. Natomiast zawarte w nawozie mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników.

W celu uzyskania najwyższej efektywności, nawóz wieloskładnikowy stosuje się wiosną przed sadzeniem ziemniaków. Należy wymieszać go z glebą do głębokości 10-15 cm w czasie wykonywania zabiegów uprawowych.

Skład Lubofos pod Ziemniaki

  • 2,5% tlenek magnezu (MgO) całkowity,
  • 3,5% azot amonowy (N),
  • 7% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55,0% pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego,
  • 19,5% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity,
  • 25% tlenek potasu (K₂O) w formie chlorkowej i siarczanowej, rozpuszczalny w wodzie.

Pakowanie Lubofos pod Ziemniaki

Lubofos pod Ziemniaki pakowany jest:

  • w opakowania po 50 kg i 500 kg.

Archiwalne ceny nawozu Lubofos pod Ziemniaki