ZAKSAN – saletra amonowaAktualizacja:

ZAKSAN – saletra amonowa - cena
2 208,00 zł netto za tonę
Detal Hurt
2 208,00 zł netto 0,00 zł netto
2 384,33 zł brutto 0,00 zł brutto
ZAKSAN – saletra amonowa

ZAKSAN – saletra amonowa opis produktu

Nawóz granulowany, nie zbrylający się trwale. Granule są równomierne o zabarwieniu od białego do beżowego. Ich wielkość wynosi od 2 do 5 mm i stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa wynosi około 0,96 kg/dm³.

ZAKSAN – saletra amonowa to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz ten zawiera 32,0% azotu (N), w tym po 16% formy amonowej i azotanowej.

Przeznaczenie i stosowanie ZAKSAN – saletra amonowa

Nawóz może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne takie jak zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata.

Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, nawóz należy stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Nawóz ze względu na higroskopijność można mieszać z saletrzakami i siarczanem amonu. Bezpośrednio przed rozsiewem można go mieszać z PODLIDAPEM®, POLIFOSKAMI ®, POLIMAGIEM ® S oraz z solą potasową. Warunkiem jest to, że nawozy muszą być suche.

Korzyści zastosowania ZAKSAN – saletra amonowa 

W skład nawozu wchodzi w takich samych ilościach azot w formie amonowej i azot azotanowy. Azot amonowy działa wolniej i nie ulega wymywaniu z gleby, rośliny pobierają go wolno. Dodatkowo wpływa na dobre ukorzenienie roślin, ogranicza nadmierne pobieranie potasu i wspomaga pobieranie fosforu. Szybko działająca azotanowa forma azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu. Wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu. W okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin, powoduje ich prawidłowy wzrost.

Dzięki równej zawartości form amonowej i azotanowej, nawóz ZAKSAN – saletra amonowa w naszych warunkach klimatyczno-glebowych jest najbardziej uniwersalnym i efektywnym nawozem azotowym.

Pakowanie i transport ZAKSAN – saletra amonowa

ZAKSAN – saletra amonowa jest pakowany:

  • w opakowania typu big-bag 500-1000 kg,
  • w inne opakowania i o innej wielkości zapewniających bezpieczeństwo nawozu w magazynowaniu, przechowywaniu, transporcie i użytkowaniu i zamkniętych w taki sposób lub za pomocą takiego urządzenia, aby otwarcie spowodowało nieodwracalne uszkodzenie zamknięcia, opieczętowania zamknięcia lub samego opakowania.

Archiwalne ceny nawozu ZAKSAN – saletra amonowa

ZAKSAN – saletra amonowa - cena w województwach

ZAKSAN – saletra amonowa - cena w województwach
Województwo Detal netto
kujawsko-pomorskie 4 500,00 zł
lubelskie 2 770,00 zł
łódzkie 1 040,00 zł
mazowieckie 1 085,00 zł
opolskie 2 900,00 zł
podlaskie 953,00 zł