ZAKSAN – saletra amonowaAktualizacja:

ZAKSAN – saletra amonowa - cena
1 103,22 zł netto za tonę
DetalHurt
1 103,22 zł netto 0,00 zł netto
1 191,41 zł brutto 0,00 zł brutto
ZAKSAN – saletra amonowa

ZAKSAN – saletra amonowa opis produktu

Nawóz granulowany, nie zbrylający się trwale. Granule są równomierne o zabarwieniu od białego do beżowego. Ich wielkość wynosi od 2 do 5 mm i stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa wynosi około 0,96 kg/dm³.

ZAKSAN – saletra amonowa to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz ten zawiera 32,0% azotu (N), w tym po 16% formy amonowej i azotanowej.

Przeznaczenie i stosowanie ZAKSAN – saletra amonowa

Nawóz może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne takie jak zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata.

Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, nawóz należy stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Nawóz ze względu na higroskopijność można mieszać z saletrzakami i siarczanem amonu. Bezpośrednio przed rozsiewem można go mieszać z PODLIDAPEM®, POLIFOSKAMI ®, POLIMAGIEM ® S oraz z solą potasową. Warunkiem jest to, że nawozy muszą być suche.

Korzyści zastosowania ZAKSAN – saletra amonowa 

W skład nawozu wchodzi w takich samych ilościach azot w formie amonowej i azot azotanowy. Azot amonowy działa wolniej i nie ulega wymywaniu z gleby, rośliny pobierają go wolno. Dodatkowo wpływa na dobre ukorzenienie roślin, ogranicza nadmierne pobieranie potasu i wspomaga pobieranie fosforu. Szybko działająca azotanowa forma azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu. Wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu. W okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin, powoduje ich prawidłowy wzrost.

Dzięki równej zawartości form amonowej i azotanowej, nawóz ZAKSAN – saletra amonowa w naszych warunkach klimatyczno-glebowych jest najbardziej uniwersalnym i efektywnym nawozem azotowym.

Pakowanie i transport ZAKSAN – saletra amonowa

ZAKSAN – saletra amonowa jest pakowany:

  • w opakowania typu big-bag 500-1000 kg,
  • w inne opakowania i o innej wielkości zapewniających bezpieczeństwo nawozu w magazynowaniu, przechowywaniu, transporcie i użytkowaniu i zamkniętych w taki sposób lub za pomocą takiego urządzenia, aby otwarcie spowodowało nieodwracalne uszkodzenie zamknięcia, opieczętowania zamknięcia lub samego opakowania.

Archiwalne ceny nawozu ZAKSAN – saletra amonowa

ZAKSAN – saletra amonowa - cena w województwach

ZAKSAN – saletra amonowa - cena w województwach
WojewództwoDetal netto
dolnośląskie1 111,11 zł
kujawsko-pomorskie1 314,81 zł
lubelskie1 000,00 zł
łódzkie1 226,30 zł
małopolskie1 009,26 zł
mazowieckie1 085,00 zł
podkarpackie1 101,85 zł
podlaskie953,00 zł
pomorskie1 287,04 zł
śląskie1 018,52 zł
świętokrzyskie1 016,60 zł
zachodniopomorskie1 314,81 zł