Polifoska 6 – zmiany cen w pierwszym półroczu 2019

Jacek Skowroński
Polifoska 6 – zmiany cen w pierwszym półroczu 2019

W styczniu 2019 roku średnia cena detaliczna netto (bez transportu) nawozu – Polifoska 6 kształtowała się na poziomie 1575 zł za 1 tonę.

W styczniu 2018 roku średnia cena wynosiła 1451 zł za 1 tonę. Oznacza to ponad 8,5 % wzrost ceny 1 tony Polifoski 6 w styczniu 2019 r w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

W okresie od stycznia 2019 do maja 2019 roku cena ulega jedynie niewielkim zmianom ( najwyższą ceną odnotowano w kwietniu 2019 – 1611 zł za 1 tonę, a najniższą w lutym 2019 r- 1555 zł za 1 tonę).

Ceny nawozów